top of page

pravidla a zásady

Soubor několika těch opravdu nejdůležitějších zásad a pravidel, která si prosím dobře přečtěte, a ještě lépe zapamatujte. Jsem přesvědčen, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat, pokud budete těchto několik pokynů a zásad striktně dodržovat!

Pravidla spolupráce a rezervací:

 • V rámci spolupráce zákazník stvrzuje, že je blíže seznámen s Podmínkami spolupráce a obchodními podmínkami, a že jim plně rozumí a souhlasí s nimi.

 • Vstupné do fitness centra není zahrnuto v ceně individuálních lekcí ani se nijak nevztahuje k délce individuální spolupráce. Pokud je však zákazník členem www.jakubbrendl.com a má aktivní členství, může zahrnout vstup do fitness centra ze svého klientského účtu, resp. depozitu.

 • Délka jedné lekce (tréninku) či konzultace je zpravidla 60 až 90 minut, pokud není domluveno jinak.

 • Platnost na vychození individuálních tréninků = období spolupráce.

 • Platnost permanentky na skupinové lekce jsou 1,2, nebo 3 měsíce. Permanentka není přenosná na jinou osobu.

 • Lekci, poradenství nebo terapii (dále rezervace) je možné zrušit nebo přesunout. Nejpozději však 24h před jejím zahájením. V případě zrušení rezervace pozdní omluvou je zákazníkovi účtováno 100% z ceny dané služby. Dostupnost náhradních volných termínů nelze garantovat. V případě zrušení rezervace z mé strany je rezervace nahrazena v náhradní domluvený termín, osobní lekce nebo konzultace jsou prodlouženy o daný počet neuskutečněných lekcí či konzultací.

 • Spolupráci je možné: Pozastavit ze strany zákazníka pouze z důvodu dlouhodobé nemoci (déle než 2 týdny) s doložením zprávy od lékaře. Ukončení spolupráce ze strany zákazníka z jiných důvodů než zdravotních je zákazníkovi vráceno 50% z ceny v rámci zbylé spolupráce předplaceného období, v případě vážných zdravotních důvodů 100% ceny zbylé spolupráce předplaceného období.

 

Doporučení týkající se osobních lekcí:

 • Nejezte velké jídlo před tréninkem. Doporučuji lehké občerstvení v rozmezí 1-2 hodiny před.

 • Po období spolupráce eliminujte alkohol. Dále vyřaďte jakákoli rychlá občerstvení typu McDonald, KFC, zkrátka všechny ty lákadla na každém rohu ulice.

 • Na lekce choďte dříve o 10-15min. Ty využijete v řádné a kvalitní rozcvičení.

 • Choďte s úsměvem, dobře naladění a mějte cíl.

 • Během tréninku nechte svůj chytrý telefon / hodinky zamčené ve skřínce. Hodinka bez facebooku vám jen prospěje.

 • Nevykecávejte se! Tuku se nezbavíte, když o něm budete jenom mluvit.

 • Cvičení nekončíte, když jste unavený. Končíte až já řeknu, že máte hotovo.

 • Vaší povinností při vstupu do posilovny je přečíst si a respektovat návštěvní řád, jehož účelem je zejména zajistit vaši bezpečnost, ochranu zdraví a současně majetku.

 • Nezapomínejte na ručník, čisté oblečení a deodorant! Asi byste si také neradi sedli na opocenou lavičku, takže vždy po sobě řádně očistěte použité vybavení.

 • Vyvarujte se pádům a příliš tvrdým úderům závaží o zem. Musíte mít jistotu, že jakoukoli zátěž si naložíte, tak ji máte po celou dobu provádění pohybu pod kontrolou a ne naopak. Ego do posilovny nepatří, tak jej laskavě nechte přede dveřmi.

 • Všechno má svoje místo. Cokoli si v posilovně půjčíte, tak poté zase vraťte přesně na to samé místo odkud jste to zapůjčili. Nejste v posilovně jediní a já nejsem vaše uklízečka.

 • Pokud se před začátkem nebo v průběhu lekce necítíte dobře, pokud vám je něco nepříjemné,pokud vás něco bolí, anebo si nejste něčím jenom jistí, tak mi to prosím bez rozmýšlení nahlaste.

 • Vždy prosím dodržujte mé instrukce pro svoje vlastní bezpečí. Nenesu zodpovědnost za případná zranění či nehody způsobená vaší nedbalostí.

 • Zpravidla jeden den v týdnu mám vyhrazeno na konzultace, maily, hodnocení dosavadních průběhů aj záležitosti týkající se spolupráce.

 • Mějte prosím uhrazené veškeré poplatky týkající se spolupráce před jejím započetím nebo před jejím plánovaným prodloužením!

bottom of page