top of page

Analýza tělesného složení InBody

Mějte dokonalý přehled o svém tělesném složení.

  • 20 minut/y
  • Od 500 českých korun

Popis služby

InBody je přesný a moderní systém pro měření tělesného složení, který vám poskytne podrobné informace o vašem těle. Pomocí bioelektrické impedanční analýzy (BIA) změří InBody vaši hmotnost, svalovou hmotu, tukovou hmotu a další důležité parametry, abyste mohli efektivněji pracovat na svých fitness cílech a zlepšovat své zdraví. Jedná se o nezbytný krok a důležitý postup před zahájením komplexní spolupráce, i v jejím průběhu pro kontrolu nad dosahovanými výsledky. Na základě analýzy tělesného složení InBody budeme schopni správně a cíleně nastavit stravovací plán vč doporučení týkající se pohybové aktivity. Průběh analýzy: Samotná analýza tělesného složení probíha pomocí diagnostického přístroje InBody 270 a je velmi rychlá a jednoduchá (více o přístrojích InBody se dočtete na blogu). Po změření následuje interpretace výsledků a zhodnocení dosavadního životního stylu a případných zdravotních rizik plynoucích ze současného stavu na základě výsledků analýzy. Úvodní vyšetření vč konzultace trvá přibližně 30-40 minut. Varianty analýzy tělesného složení InBody: 1) Základní měření tělesného složení: 500,- Kč (20 min) • Komplexní analýza tělesného složení zahrnující měření hmotnosti, svalové hmoty, tukové hmoty a dalších klíčových parametrů. Získate podrobný obraz o vašem současném stavu tělesného složení a pomůže vám nastavit si cíle pro dosažení optimálního zdraví a kondice. 2) Pokročilé měření tělesného složení s poradenstvím: 1000,- Kč (60 min) • Kromě základní analýzy tělesného složení vám také poskytnu individuální poradenství. Pomohu vám s interpretací výsledků a navrhnu individualizovaný plán, jak efektivně dosáhnout vašich cílů. Co si odnesete: Získáte objektivní pohled na své tělesné složení, v jakém stavu je a jakým způsobem pracuje. Zjistíte možné souvislosti s vaším životním stylem a případná zdravotní rizika. Také se dozvíte s jakou efektivitou pracuje váš metabolismus. Při pravidelné analýze si snadno ověříte zda dosahujete požadovaných výsledků a stanovených cílů. Ověříte si tak, zda máte správně nastavený váš tréninkový a stravovací plán. V rámci hodnocení si řekneme, jak přizpůsobit zdravé menu vlastním cílům, potřebám, životnímu stylu. ⚠️Důležitá upozornění týkající se měření na přístroji InBody⚠️ • Analýzu na InBody nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem. • Nedoporučuje se dělat analýzu ženám při menstruaci a ženám do 3. měsíce těhotenství (v těle dochází ke změně obsahu vody, tudíž výsledky analýzy by byli zkreslené).


Storno podmínky

Pro zrušení nebo změnu vaší rezervace mně kontaktujte alespoň 24h předem. Bližší informace a podmínky týkající se spolupráce a rezervací najdete specifikovány zde: www.jakubbrendl.com/pravidla. Vstupem na lekci / proceduru potvrzujete, že jste blíže seznámeni s těmito podmínkami, a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi!


Kontaktní údaje

  • Komenského 63, Vrchlabí 1, Czechia

    606254824

    brendl.jakub@email.cz


bottom of page